MUDr. Petr Kožnar

MUDr. Petr Kožnar

Dobrý den,

v únoru 2019 jsem získal možnost převzít gynekologickou porodnickou praxi od MUDr. Petra Skály.  Tuto příležitost,  jsem pečlivě zvažoval a i s podporou rodiny jsem se rozhodl tento jistě nelehký úkol přijmout. Od června 2019 jsme začali se ženou společně pracovat v naší gynekologicko porodnické ambulanci a postupně převzali péči o všechny  pacientky. 

Od počátku stále registrujeme nové pacientky, snažíme se stále zpříjemňovat i prostředí ordinace,  renovujeme zařízení ordinace, zdravotnickou dokumentaci, v poslední době jsme pořídily nový zdravotnický program. Snažíme se i nadále rozvíjet naše zkušenosti, účastníme se pravidelných vzdělávacích akcí, vytváříme internetové stránky, nabízíme i rozšiřujeme i služby pro Vás – odběry cytologie do tekutého media, odběry biopsií, HPV testace, , zavádíme intrauterinní tělíska, těhotenké testy či těhotenské balíčky, spolupracujeme s Gynekologicko porodnickým oddělením Nemocnice České Budějovice i s Centrem lékařké genetiky (MUDr. D. Čutka). 

Navíc si stále udržuji operační i porodnickou erudici  a některé z Vás operuji na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice České Budějovice. 

Doufám, že se Vám bude v naší péči dobře dařit a že vám všichni zpříjemníme tyto pravidelné preventivní prohlídky.  

Dosažené vzdělání MUDr. Petr Kožnar

 • Lékařská fakulta UK v  Plzni s promocí 2000
 • 2003 Atestace v oboru Všeobecná chirurgie
 • 2009 Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví 
 • Účast na pravidelných vzdělávacích akcích České lékařské komory a České gyn-por. společnosti i  Společnosti soukromých gynekologů 

Lékařská praxe  

 • Kardiochirurgické a chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice 2000-2005
 • Gyn Por oddělení Nemocnice Klatovy 2005 – 2007 
 • Gyn por odd. Nemocnice Písek a.s. 2007-2011
 • Gyn  por odd. Nemocnice České Budějovice od 2011 – dosud
 • Gyn por odd Nemocnice Český Krumlov – pohotovostní služby 2012-2016
 • Gyn por odd. Nemocnice Tábor od 2016 dosud – pohotovostní služby
 • Péče v gyn por. ambulanci v Sušici 2015-2019   
 • Soukromá gynekologická praxe od 6 / 2019 v Českých Budějovicích po MUDr. Petru Skálovi 

Aktuální informace k dovolené: Dovolená Dovolená 1.12.2023. Žádosti možno SMS na tel. č. 602 726 511 nebo email Koznargyn@seznam.cz. Děkujeme za pochopení. Tým Kožnargyn.

X